MAIN MENU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้าของเรา
ผลงานของเรา
บริการช่วยเหลือ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
พันธมิตรของเรา
 
 
National Single Window
e-Tracking
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากร
ตรวจสอบตารางเที่ยวเรือเที่ยวบิน
ประกาศกรมศุลกากร
ค้นหาพิกัดศุลกากร
 
Tconnet Co.,Ltd.
CAT Telecom
กรมศุลกากร
ตรวจสอบสถานะ CA
ลานพุทธศาสนา
 
 
เว็บไซต์ ปตท
Free Hit Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
 

MEIOSYS CO.,LTD. -- Superiority of Tangible Things : บริษัท ไมโอซิส จำกัด ได้ผ่านกฏเกณฑ์และมาตรฐานใหม่ ด้านซอฟต์แวร์ ใบขนสินค้า จากกรมศุลกากร เรียบร้อยแล้ว เป็นรายแรก! พบกับนวัตกรรมใหม่ของซอฟต์แวร์ได้แล้วที่นี่

+++ รองรับใบขนสินค้าโครงสร้างใหม่ e-Tax Incentive จากกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว --- เตรียมพบกับ โปรแกรมสำหรับคีย์ข้อมูล Form D, C/O เร็วๆ นี้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรองรับ XML ตามมาตรฐานกรมการค้าต่างประเทศ +++

             โลจิสติกส์ (Logistics) คำนี้เราหรือท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาอย่างชินหู บางท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านๆ ซึ่งมักจะนึกถึง ระบบการขนส่งทางการทหาร การลำเลียงยุทธโธปกรณ์ หรือเสบียงอาหาร เช่นเดียวกันในแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม มักจะได้ยินคำนี้กันบ่อย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า คำว่า โลจิสติกส์ นั้นความหมายกว้างมาก จะประยุกต์หรือนำมาใช้กับงานหรือธุรกิจใดๆก็ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายต้นทุน เวลา รวมถึงการจัดการงานให้เป็นระบบ

              สำหรับโลกแห่งเทคโนโลยี่การสื่อสารไร้พรมแดนแล้ว ข้อมูลที่มีแลกเปลี่ยนกันในแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกระดาษ เราเคยคิดหรือไม่ว่า การจัดระบบ ระเบียบให้กับการส่งข้อมูล ก็ถือเป็นโลจิสติกส์เช่นเดียวกัน มิเพียงแต่เฉพาะการรับส่งสินค้าเท่านั้น สำหรับข้อมูลก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกับงานด้านโลจิสติกส์ เช่นกัน ปัจจุบันเริ่มมีการนำเอาระบบซอฟต์แวร์เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพื่อทดแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ และเพิ่มขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกกันว่า CA (Certificate of Authority) ซึ่งนำมาทดแทนลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัทแบบเดิมได้ ทำให้สะดวก ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทดแทนระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกระดาษไปได้อย่างมาก

              บริษัท ไมโอซิส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และมีประสบการณ์ที่ยาวนาน ในการพัฒนาโปรแกรมด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ โปรแกรมใบขนสินค้า หรือระบบ e-Customs ของกรมศุลกากร เราพร้อมที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย และครอบคลุมการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงระบบรับส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Paperless ที่ทันสมัย ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนผลักดันธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถแข่งขันกันได้ในระดับสากล

info@meiosys.co.th

  เว็บไซต์ข้อมูล Thailand National Single Window (NSW)
  ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร Customs e-Tracking (New!)
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สิ่งที่ควรทำความเข้าใจในโลกยุคปัจจุบัน
  ตารางเทียบประเภทพิกัดย่อย AHTN 2007/1 กับ AHTN 2012 (15/12/2554)
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  การใช้สิทธิ์พิเศษทางกรมศุลกากร ภายหลังการนำเข้าตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นและลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA)
  e-Tax Single Window บริการ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง
 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศในประเทศไทย

  สัมผัส 100 CEOs
  "สภาหอการค้าฯ” ชี้ 5 ปีข้างหน้าสภาพตลาดการค้าเปลี่ยนแปลงหนัก หลังเออีซีมีผลเต็มรูปแบบ จี้เอสเอ็มอีปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของอาเซียน
  ปลายปี 2552 ที่ผ่านมา White Village ประกาศตัวว่าเป็นโครงการหมู่บ้านแห่งสังคมสีขาวแห่งแรกของไทย ชุมชนของคนที่มีนิสัยใจคอดี ประพฤติปฏิบัติดี

Copyright © 2010 Meiosys Co.,Ltd. All rights reserved.